Het Rechte Spoor – 2017 | Maandag 16 oktober

Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig (…) Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft.
Exodus 34 vers 6 en 7

In het Engelse Luton verscheen een man voor de rechter. De Brit Waqas Khan werd beschuldigd van betrokkenheid bij grootschalige drugshandel. Tijdens de zitting haalde hij een tas met cocaïne tevoorschijn. Hij bekende dat hij die wilde verkopen. Hij werd veroordeeld.

Met drugs voor de rechter te verschijnen, werd opgevat als een ‘volslagen minachting voor de wet’. Met onze zonden voor God te verschijnen, heeft onherroepelijk een veroordeling tot gevolg. Dat betekent in alle gevallen: levenslang. Want aan het oordeel in de vuurzee komt geen einde.

Waarom zouden we God minachten? Hij is onze Schepper. Hij heeft daarom alle rechten op ons. Bovendien heeft Hij ons lief. Waarom zouden we Hem dan afwijzen? Hij heeft het goede met ons voor.

Als we nu met onze zonden tot Hem komen om die te belijden, vergeeft Hij ze allemaal. Van ganser harte, want Hij verheugt Zich erover om genade te bewijzen. Christus droeg de straf in onze plaats.

 

Het dagboek bestellen?