Het Rechte Spoor – 2017 | Dinsdag 17 oktober

De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen. Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen.
Psalm 145 vers 18 en 19

Adelaars hadden een nest gebouwd. Daarbij was een videocamera geplaatst. Ieder kon alles volgen. Toen de eieren waren uitgebroed, was te zien hoe het ouderpaar zorgde voor de kale kuikentjes. Ze sperden hun snaveltjes open. Hun instinct vertelde hun dat ze gevoerd zouden worden. Al snel werden het net donzige balletjes. Op een dag waren de ouders niet meer te zien. Was hun iets overkomen? Sommige kijkers werden ongerust. Onnodig. Het bleek dat het adelaarsvrouwtje op een tak dicht bij het nest zat.

Christenen kan het soms ook zo vergaan. We weten dat God voor ons zorgt. Hij geeft ons al het nodige. Maar dan kan het gebeuren dat we in omstandigheden komen die ons terneerdrukken, zodat we zelfs denken dat God ons heeft verlaten. We zien en voelen Hem niet. Als we bidden, is het alsof we geen antwoord krijgen.

Maar onze hemelse Vader zorgt beter voor ons dan een adelaar het zou kunnen. Ook als we het niet merken, Hij is altijd bij ons!

 

Het dagboek bestellen?