Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2017 | Dinsdag 31 oktober

Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ik u troosten.
Jesaja 66 vers 13

Wie kan ons werkelijk troosten als we verdrietig of terneergeslagen zijn? Het is onze God. Hij kent onze harten en wil ons nieuwe moed geven.

Hij vergelijkt Zichzelf met een moeder die haar kind troost. Misschien is dat gevallen en heeft pijn aan z’n knie of een bult op z’n hoofd. Misschien wordt het ook gepest op school of sommige dingen lukken niet zoals het dat zo graag zou willen. Dan neemt de moeder dat kind in haar armen. Ze aait over z’n haren en praat zachtjes met hem. Dat is zo alledaags, maar het helpt ons om te begrijpen hoe God onze pijn probeert te verzachten.

Kinderen van God kunnen het heel moeilijk hebben. De apostel Paulus is in omstandigheden geweest dat hij zelfs aan het leven wanhoopte. Juist daar ervoer hij dat God de God van de vertroosting is. Hij wist het eerder al, maar daar deed hij de ervaring op dat het waar was.

Is dat niet een bijzondere ervaring? Die mogen wij ook opdoen. Daarom mogen we God dankbaar zijn dat Hij de omstandigheden soms zo leidt dat we die troost van Hem ontvangen. We leren Hem daardoor beter kennen. Dát is genade!

 

Het dagboek bestellen?