Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2017 | Dinsdag 26 september

Onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.
2 Korinthe 4 vers 17

Kinderen maken wel munten van papier. Ze leggen een geldstuk op tafel en daarop een vel papier. Met een potlood, zo schuin mogelijk gehouden, krassen ze over het papier. Zo wordt de afbeelding van de munt zichtbaar op het papier.

God handelt soms op dezelfde manier met ons. Hij brengt ons in omstandigheden waar we het moeilijk mee hebben. Onder de druk van die omstandigheden probeert God bij ons ‘Zijn beeld’ tevoorschijn te brengen.

Dit beeld vertoont liefde, trouw, zachtmoedigheid, blijdschap, vrede, geduld en vriendelijkheid. Als we dat beeld bij anderen zien, zijn we blij. Het is bemoedigend. Maar als God dat ook bij ons wil bewerken, beginnen we te steunen en te kreunen. Dat is niet verstandig. Laten we verder kijken dan onze neus lang is. Laten we niet kijken naar de omstandigheden van vandaag, maar naar het doel dat God ermee heeft. Hij heeft altijd wijze plannen. Ons probleem is dat wij die niet altijd zien. Sommige zullen we op aarde zelfs nooit ontdekken. Maar we weten dat onze Vader Zich nooit vergist.

 

 

Het dagboek bestellen?