Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2017 | Maandag 25 september

Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat de HEERE regen op de aardbodem geven zal.
1 Koningen 17 vers 14

Het was in de negentiende eeuw. In een eenvoudig huisje in het Schotse gebergte lag een oude vrouw
op haar sterfbed. Nancy verlangde ernaar om naar haar Verlosser te gaan.

Een jongeman uit het dorp wilde predikant worden. Hij bezocht haar af en toe. Hij vond het prachtig dat
Nancy haar veel gebruikte Bijbel haar ‘meelpot’ en ‘oliekruik’ noemde.

Hij vroeg haar een keer: ‘Bent u nooit bang dat God u toch nog verloren zou kunnen laten gaan, ondanks dat u zo veel hebt gebeden en zo op Zijn redding hebt vertrouwd?’

De zieke richtte zich half op: ‘Arme jongen, dat is onmogelijk! God zou daarbij Zelf het grootste verlies lijden. Voor mij zou het natuurlijk verschrikkelijk zijn. Maar het zou veel erger zijn dat God dan Zijn eer en Zijn gezicht zou verliezen. Hij heeft toch beloofd dat wie in Zijn Zoon gelooft, het eeuwige leven heeft en niet in het oordeel komt? Als Hij Zijn belofte niet zou houden, zou Hij een leugenaar zijn. Nee, we kunnen Hem volledig vertrouwen!’

 

Het dagboek bestellen?