Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2017 | Woensdag 27 september

Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven, en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer denken.
Hebreeën 10 vers 16 en 17

De hersenen van een volwassen mens wegen zo’n 1,3 kilogram. De olifant is het landdier met de zwaarste hersenen. Die wegen wel zes kilogram. Dat verklaart waarom deze kolossen zo’n kolossaal geheugen hebben. Het is bekend: in dierentuinen kunnen de grote olifanten zich soms herinneren dat bepaalde bezoekers ze jaren daarvoor hadden gesard – en ze nemen dan ook wraak.

Gods geheugen is volmaakt. Hij vergeet niets. Ook geen enkele zonde die door enig mens ooit is bedreven, al is het vijfduizend jaar geleden.

Toch zegt diezelfde God dat Hij aan onze zonden en wetteloosheden beslist niet meer zal denken. Hoe kan dat dan?

Ten eerste, omdat Zijn Zoon op het kruis het oordeel over onze zonden heeft gedragen. Daardoor is aan al Zijn heilige eisen voldaan.

En ten tweede, omdat wij onze zonden voor Hem hebben beleden. Daardoor zijn ze ons vergeven en voor eeuwig weggedaan. Aan díe zonden denkt Hij nooit, nooit meer!

 

 

Het dagboek bestellen?