Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2024 | Zaterdag 10 februari

Toen Jezus dat hoorde, zei Hij tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.
Markus 2 vers 17

Langzaam komen er meer huisartsen. In 2021 en 2022 groeide het aantal van 11.218 naar 11.754. Dat is een groei van bijna 5 procent. De huisartsendichtheid steeg van 6,4 naar 6,7 per 10.000 inwoners. Wie ziek is, zei de Heere Jezus, heeft een dokter nodig. En uiteraard, alleen God kan genezing geven.

Als je geen klachten hebt, hoef je natuurlijk niet naar een dokter te gaan. Als iemand geen besef heeft van zijn zonden en schuld tegenover God, leeft hij vrolijk verder. Zeker, maar wat zal hij in het hiernamaals verschrikkelijk ‘wakker worden’!

Wie zich van zijn zonden bewust is, wie ook begrijpt dat God hem daarvoor zal moeten veroordelen, díe gaat vertwijfeld op zoek naar hulp. Die bezoekt een ‘dokter’ om genezen te worden. – De grote Dokter, de Heelmeester van alle tijden, dat is de Heere Jezus Christus. Hij is gekomen om zondaars tot bekering te roepen. Hij nodigt alle mensen uit om tot Hem te komen, om innerlijke genezing te ontvangen. Wie zijn hulp bij Hem zoekt, worden alle zonden vergeven.


Het dagboek bestellen?