Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2024 | Vrijdag 9 februari

Ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.
Romeinen 8 vers 38 en 39

Het leven is vol risico’s. Daarom is het mogelijk jezelf tegen bijna alles te verzekeren. Wie dat kan betalen, kan ‘rustig’ leven. Als we zeventig of tachtig jaar op aarde leven, zijn we voor die tijd verzekerd. Maar er is geen enkele verzekeringsmaatschappij die rekening houdt met wat daarna komt: de eeuwigheid.

Bij overlijden voorkomt een levensverzekering financiële problemen voor de nabestaanden. Maar zelf zullen we onze Schepper ontmoeten. Wat is dan uw verzekering? Hebt u door het geloof in Jezus Christus de verzekering van uw eeuwig geluk ‘afgesloten’ en ‘ondertekend’?

Wat zo’n verzekering voor de eeuwigheid kost? Ze wordt gratis aangeboden, want de Heere Jezus heeft op het kruis alles al betaald. Het enige wat God verlangt, is dat u ‘ondertekent’. Dat wil zeggen: dat u in Zijn Woord gelooft en de Heere Jezus als Heiland aanneemt.


Het dagboek bestellen?