Het Rechte Spoor – 2024 | Maandag 12 februari

Toen zei Adam: De vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven (…) En de vrouw zei: De slang heeft mij bedrogen.
Genesis 3 vers 12 en 13

We zijn blij dat er medicijnen zijn, maar ze hebben vaak wel flinke bijwerkingen. Als de dosering van de medicijnen wordt afgestemd op het DNA van de patiënten, nemen die bijwerkingen met 30 procent af. Ook werkt het medicijn beter. Een internationale studie onder leiding van het Leids Universitair Medisch Centrum bewees het. Het ging om medicijnen bedoeld voor de behandeling van kanker, hart- en vaataandoeningen en psychische klachten.

God behandelt ieder van Zijn schepselen strikt persoonlijk. Hij is niet van de massaproductie en van de collectieve regelingen.

Elk mens heeft Hij uniek gemaakt. Ieder komt voor Hem te staan. En Hij beoordeelt iedereen heel persoonlijk naar zijn eigen doen en laten. Niemand kan zich dan ook achter een ander verschuilen zoals Adam en Eva deden. Nee, ieder mens is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten. Alleen als we in de Heere Jezus geloven, geldt voor al onze zonden dat Híj die op Zich nam, tot de Zijne maakte en het oordeel erover droeg. Zo gaan wij vrijuit!


Het dagboek bestellen?