Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2024 | Dinsdag 13 februari

Hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.
Lukas 23 vers 42 en 43

Vandaag een jaar geleden wilde een man met zijn BMW X6 door de wasstraat aan de Kievitstraat in Den Helder. Hij moest even op zijn beurt wachten en rookte buiten zijn auto een sigaret. De motor had hij uitgezet. Opeens zag hij rook onder de motorkap vandaan komen. Spontaan vloog de wagen in brand. Met drie minuten was de brandweer er.

In geval van nood kan één minuut het verschil uitmaken. De misdadiger die naast Jezus Christus aan het kruis hing, had niet lang meer te leven. Hoogstens een paar uur. Hij nam de belangrijkste beslissing van zijn leven: hij bad de Heere Jezus om genade!

De rover erkende van zichzelf dat hij terecht was veroordeeld. Hij kreeg wat zijn daden waard waren. Juist daarom eiste hij geen recht, maar smeekte hij om genade. Zo’n gebed om genade laat God nooit zonder antwoord. Het was op het nippertje, maar de Heere Jezus beloofde hem dat hij diezelfde dag nog in het heerlijke paradijs zou zijn, bij Hemzelf. Het uitstellen van de bekering tot God is levensgevaarlijk!


Het dagboek bestellen?