Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2024 | Dinsdag 20 februari

De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen.
Psalm 145 vers 18


Vroeger belden we bij brand de brandweer. Was er ingebroken, dan belden we de politie, en bij een ongeluk om de ziekenauto. Nu hebben we al jaren het alarmnummer 1–1–2, want ‘daar red je levens mee’.

Voor elke nood is er een oplossing. Ook voor de nood in ons hart? Die ziet niemand, die kent niemand, maar toch is ze er. Het lijkt soms of er daarbinnen een grote brand woedt die alles verwoest.

Voor die nood kunnen we God ‘opbellen’! We kunnen met God in contact komen: door het gebed.

Het gebed is de draadloze verbinding tussen de mens op aarde en God in de hemel, tussen de mens in nood en een God Die áltijd kan helpen.

God laat een mens die tot Hem om hulp roept vanwege z’n zonden, nooit in de kou staan.

Een zondaar riep in de tempel tot God: “O God, wees mij, de zondaar, genadig!” Deze man was een Jood, maar als belastinginspecteur in dienst bij de Romeinse bezetters van het land Israël. Hij kreeg onmiddellijk antwoord op zijn gebed: hij vond genade en ging gerechtvaardigd naar huis.Het dagboek bestellen?