Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2024 | Zondag 7 januari

Terwijl Hij Zijn kruis droeg, ging Hij op weg naar de plaats die Schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij Hem en met Hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden.
Johannes 19 vers 17 en 18

Tweeduizend jaar geleden stonden op de heuvel Golgotha drie kruisen. Rechts en links hingen twee misdadigers die de dood hadden verdiend. In het midden hing Jezus Christus – onschuldig tot deze wrede dood veroordeeld.

De beide boosdoeners bespotten de Zoon van God Die op het punt stond voor de zonde van de wereld te sterven. Hij liet die hoon en spot rustig over Zich komen. Waarschijnlijk daardoor werd de éne vlak voor zijn dood tot nadenken gebracht. Hij wist dat hijzelf ontving wat hij verdiende. Maar werd de Man naast hem niet de Christus genoemd? Kon Hij geen redding bieden?

De veroordeelde greep de kans van zijn leven en vroeg de Heere Jezus of Hij aan hem wilde denken, als Hij later Koning zou zijn. Hij had het recht om te leven, verspeeld, maar Jezus Christus schonk hem genade. Hij verzekerde hem dat hij diezelfde dag nog in het paradijs zou zijn, bij Hemzelf. Wat een grote gunst!

Het dagboek bestellen?