Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 3 december

Alles aan Hem is geheel en al begeerlijk. Zo is mijn Liefste.
Hooglied 5 vers 16

We zijn onze Heiland en Meester enorme dank verschuldigd. Hij had ons lief toen wij nog haters en dood in onze zonden en overtredingen waren.

Zijn liefde is onzegbaar groot en kostbaar. Zij is het werkelijk waard geprezen te worden. Geen loflied kan op volkomen wijze onze verlossing bezingen waarvoor Hij helemaal alleen is gestorven.

De hoogste lofprijzing die we Hem kunnen brengen, betreft echter wat Hij in Zichzelf is. De liefde die uit Zijn hart stroomt, wordt overtroffen door Zijn hart zélf. De wonderen die Zijn handen deden, zijn groot, maar Zijn handen zelf zijn groter. Het heerlijkste aan Christus is Hijzélf. We waarderen ten hoogste wat van Hem komt, maar Hém huldigen wij. Zijn gaven worden op hoge waarde geschat, maar Hijzelf wordt aangebeden.

Alles aan Hem is liefelijk en begerenswaard. Zó is Hij naar Wie onze liefde uitgaat. De eeuwigheid zullen we bij Hem mogen zijn. We zullen die ook nodig hebben om van Hem te genieten en Hem naar waarde te loven en te prijzen!

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.