Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 23 juli

Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.
Lukas 23 vers 34

De laatste woorden van iemand die veel voor ons betekent, maar sterft, vergeten we niet snel. Aan het kruis heeft de Heere Jezus enkele dingen uitgeroepen die voor ons oneindig kostbaar zijn.

Zwijgend had Hij het kruis op Zich genomen en de weg afgelegd, tot buiten de stad Jeruzalem. Toen Hij eindelijk Zijn mond opende, was dat niet om te roepen om wraak, maar om te vragen om vergeving voor Zijn kwellers. Zó is onze Heiland! – “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!”

“Vader!” – Wat moet dit woord uit de mond van de Heere Jezus het hart van de Vader hebben geraakt! “Vergeef het hun!” – Deze woorden laten zo duidelijk als maar mogelijk is, zien met welk doel Hij naar de aarde was gekomen: om het mogelijk te maken dat mensen zondenvergeving zouden ontvangen.

“(…) want zij weten niet wat zij doen!” – Nee, ze wisten niet echt Wie ze hadden gekruisigd. Ze dachten dat ze met de Nazarener Jezus hadden afgerekend, en beseften niet dat ze hun handen hadden geslagen aan de eeuwige Zoon van God!

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage