Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 17 september

Ik zeg tegen God: Mijn rots, waarom vergeet U mij? (…) Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: Waar is uw God?
Psalm 42 vers 10 en 11

Terwijl in de Evangeliën voornamelijk de wandel en het leven van de Heere Jezus worden beschreven, tonen de Psalmen ook iets van Zijn gevoelens.

Hoe moeilijk was het voor Hem om van God te zijn verlaten op Wie Hij steunde! We weten wat het antwoord was op het “Waarom vergeet U Mij?” van de Heiland: Hij werd door God verlaten vanwege onze zonden! Omdat Hij die droeg en onze plaats in het oordeel innam, dáárom moest de Heilige Zich van Hem afkeren in de uren van duisternis.

Wat deed daarnaast ook de spot van mensen Hem pijn! Zijn gevoelens waren volkomen en niet door de zonde afgestompt. Het trof Hem diep dat zondige mensen Zijn volkomen verbinding met Zijn God en Vader in twijfel trokken, toen zij riepen: “Waar is Uw God?”

God zweeg. Dat was niet, omdat het lot van Zijn Zoon Hem niet aan het hart ging, maar omdat óns lot Zijn hart raakte en Hij ons wilde verlossen en tot Zijn kinderen maken!

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage