Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zaterdag 16 september

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.
Mattheüs 11 vers 28

Een goede nachtrust is van groot belang. Artsen raden zeven tot acht uur slaap aan. Slaap is zó belangrijk dat je na 48 uur niet slapen al veel lichamelijke en psychische klachten kunt krijgen. Eén nacht overslaan kan zonder ernstige klachten te krijgen. Maar veel langer moet het niet duren.

Nog veel belangrijker is het dat we rust vinden voor ons geweten. Die rust hebben we van nature niet, omdat we allemaal gezondigd hebben. We mogen dankbaar zijn dat God ons een geweten heeft gegeven. Dat klaagt ons immers aan. Dat maakt ons onrustig. En daardoor voelen we de behoefte om van onze zonden verlost te worden, zodat ons geweten tot rust komt!

Daarom roept de Heere Jezus alle mensen toe om tot Hem te komen. Dat betekent: in Hem te geloven en te schuilen achter Zijn kruis. Want op Golgotha droeg Hij het oordeel over de zonden van allen die Hem als Verlosser zouden aanvaarden. Door het geloof in Hem worden onze zonden volledig uitgedelgd. Ons geweten is dan gereinigd en tot rust gekomen. We hebben volle vrede met God en rust in ons hart!

Het dagboek bestellen?