Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 15 januari

Roepend met luide stem gaf Jezus de geest.
Markus 15 vers 37

Het gebeuren van Golgotha is geweldig groot. De gevolgen van de dood van de Heiland zijn enorm vérstrekkend. We zullen nooit volkomen kunnen begrijpen wat op het kruis gebeurde.

Toch – en misschien wel: juist daarom – wil God dat we ons steeds weer met dat werk bezighouden, zodat onze dankzegging en aanbidding nooit verstommen.

De Bijbel laat ons de dood van onze Verlosser onder drie verschillende gezichtspunten zien.

Het was Godzelf Die Zijn Zoon in het stof van de dood legde. Toen Christus met zonden beladen aan het kruis hing, moest God het oordeel over Hem uitstorten. Hij kan immers niets door de vingers zien.

Anderzijds zegt de Bijbel dat de Heere Jezus vrijwillig Zelf in de dood is gegaan. Hij was juist Mens geworden om het verzoeningswerk te kunnen volbrengen. Uit eigen macht legde Hij Zijn leven af.

Dit verandert er echter niets aan dat de mensen ervoor verantwoordelijk zijn dat ze Hem naar het kruis hebben verwezen. Zij hebben de Vorst van het leven gedood!

Het dagboek bestellen?