Het Rechte Spoor – 2023 | Zaterdag 4 februari

Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht.
2 Thessalonika 1 vers 9

De Groningse gemeente Oldambt is de trotse eigenaar van de langste fietsbrug van Europa. Die bestaat uit vier delen, 3,5 meter breed en totaal 800 meter lang. Sinds begin febrauri 2021 verbindt de brug de stad Winschoten met het nieuwe dorp Blauwestad. Je fietst over het Winschoterdiep, de A7 en het Oldambtmeer heen.

Goede verbindingen zijn erg belangrijk. De verbinding met God is van levensbelang. Letterlijk. Want wie gescheiden van God leeft, zal ook de eeuwigheid van Hem gescheiden zijn: “weg van Zijn aangezicht”. Dat is vreselijk. De Bijbel noemt dit de tweede dood.

Wie in de Heere Jezus Christus gelooft, staat met God in verbinding. Ja, God is zijn Vader geworden. Hij is door het geloof Zijn kind. En als Gods kinderen mogen we tot in alle eeuwigheid in de hemel wonen, in het Vaderhuis. Dat is ongekend geluk!

We kunnen wel proberen om dat geluk te beschrijven, maar dat lukt niet. Daarvoor zijn onze woorden te zwak en is ons verstand te beperkt.

Het dagboek bestellen?