Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Woensdag 22 november

God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – (…)
Efeze 2 vers 4 en 5

Al dertien jaar zat hij in de gevangenis. Niemand keek naar hem om. Zijn ouders leefden gescheiden; hij had geen thuis. Slechte vrienden brachten hem op het pad van de misdaad.

– ‘Ik heb nooit geluk gehad’. Met die woorden ontving de man mij. ‘Kunt u mij zeggen hoe ik aan mijn treurige toestand kan ontkomen?’

Ik antwoordde hem: ‘Misschien moet u in de vraag één woord veranderen. In plaats van ‘treurige’ moet u het woord ‘zondige’ gebruiken. Het gaat om uw eigen fouten! De rechter heeft u zwaar gestraft, maar heeft u wel eens aan de gerechtigheid van God gedacht? Hij veroordeelt ieder mens. Ook elke brave burger. De eeuwige veroordeling is het lot van iedere zondaar zonder berouw. Ga met de last van uw leven naar de Heere Jezus en neem Hem als uw Redder aan. Dat zal aan deze toestand gegarandeerd een einde maken. Niet dat dan de gevangenisdeuren opengaan, maar wel dat u vrede in uw hart krijgt’.

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.