Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 21 november

Deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.
1 Johannes 1 vers 3

In 1936 werd de stalen boogbrug over de Lek bij Vianen gelegd. Sinds 2004 is hij overbodig, omdat de A2 daar twee nieuwe bruggen heeft gekregen. Het duurde nog 17 jaar, tot 21 november 2021, toen werd de oude brug op een ponton gehesen en weggevaren. Het stalen gevaarte woog bijna 5.000 ton, ongeveer zoveel als 27 Boeing 747-vliegtuigen bij elkaar.

Wat moeten we zonder bruggen? Dan wordt verkeer en contact wel erg beperkt. Zonder brug over de kloof tussen de mens en God zouden we zelfs voor eeuwig verloren zijn geweest!

Door de Heere Jezus alleen kunnen we met God in verbinding staan. Ja, door in Hem te geloven, worden we Gods kind. We zijn dan uit Hem geboren. We maken deel uit van Zijn familie.

De apostel spreekt over de gemeenschap die we mogen genieten met de Vader en met Zijn Zoon, onze Heiland en Meester Jezus Christus. Er is niets tussen ons en God de Vader. Er staat geen mens, geen heilige, geen engel in de weg. We hebben een levende verbinding met Hemzelf. We mogen leven met onze Verlosser.

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.