Het Rechte Spoor – 2023 | Woensdag 13 september

Halleluja! Loof de HEERE vanuit de hemel, loof Hem in de hoogste plaatsen (…) Loof Hem, zon en maan, loof Hem, alle lichtende sterren.
Psalm 148 vers 1 en 3

De Apollo-astronauten namen in de jaren 60 en 70 welgeteld 382 kilogram maanstenen mee terug naar de aarde. De Amerikaanse overheid beheerde die en gaf ook kleine stukjes weg: aan alle vijftig staten en aan 136 landen. Op een vlooienmarkt in Florida werd zo’n in kunststof gegoten steentje op een mooie plank voor een habbekrats verkocht. De koper wilde alleen het hout gebruiken om er kolven van pistolen uit te maken. Pas na een hele tijd las hij de tekst erop. Uiteindelijk belandde het steentje in een museum.

In heel wat godsdiensten worden de zon, de maan en de sterren als goden aangebeden. Daar komen de namen van de zondag en de maandag immers vandaan. Ontwikkelde en moderne mensen neigen er steeds meer toe om de natuur te vereren. In de Bijbel worden de hemellichamen juist opgeroepen om de enige en waarachtige God te loven! Zij zijn geschapen door Hem en dienen tot Zijn verheerlijking.

God verbiedt ons neer te knielen voor Zijn schepselen, maar eist van alle mensen dat zij zich neerbuigen voor Hem, de grote God van eeuwigheid!

Het dagboek bestellen?