Het Rechte Spoor – 2023 | Woensdag 12 juli

Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet?
Psalm 8 vers 4 en 5

In het heelal is het maar een kattensprong, maar de zon staat toch nog steeds op een afstand van 149,6 miljoen kilometer van de aarde. Om de eerstvolgende ster te bereiken, moet je 40.000 miljard kilometer reizen. De zon weegt ongeveer 330.000 keer zoveel als onze aardbol. En dan te bedenken dat die enorme zon ‘gewoon’ een ster is zoals er ontelbare zijn!

Wie dat tot zich laat doordringen, kan David in de dagtekst steeds beter begrijpen. Het is van groot belang dat we beseffen hoe gering we zijn. We vinden onszelf altijd zo belangrijk. We doen soms alsof het hele heelal om ons draait. En daarbij zijn we zó klein!

Dan is het zó wonderlijk dat de grote God van eeuwigheid, de almachtige Schepper van alles, aan ons denkt, aan u en mij! Dat Hij naar ons omziet. Dat Hij Zich om ons bekommert. Ja, dat Hij zelfs Zijn enige en veelgeliefde Zoon naar het kruis heeft gezonden om ons te kunnen verlossen! Wíj zijn gering – en van nature ook nog zondig. En God is zó groot en zó goed! Voor die God knielen we vol aanbidding neer.

Het dagboek bestellen?