Het Rechte Spoor – 2024 | Woensdag 10 januari

Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus.
1 Timotheüs 2 vers 3 tot en met 5

Een Braziliaanse visser kreeg problemen op zee. Pas na elf dagen werd hij gered door de bemanning van een schip dat voorbij kwam. Hij was uitgedroogd en zeker 5 kilogram afgevallen, maar knapte snel weer op. Aan wal zei hij tegen de journalisten: ‘Ik dacht dat mijn einde nabij was, maar God gaf me nog een kans’. Hopelijk heeft hij van die kans gebruikgemaakt en zich tot God bekeerd!

Hebben we niet allemaal zulke ervaringen? Lang niet altijd zo heel bijzonder, maar toch. Toen het onderweg nog net goed ging. Toen we het na een ernstige ziekte toch hebben gehaald.

Als God ons een nieuwe kans geeft, is het zaak die te gebruiken. Hij wenst dat we onze zaken met Hem in orde brengen. Als we sterven zoals we van nature zijn, dus als zondaar, loopt het faliekant verkeerd af. God wil ons juist redden en zalig maken. Daartoe moeten we geloven in Zijn Zoon, want Hij is de Middelaar tussen God en mensen. Hij brengt ons bij God terug!

Het dagboek bestellen?