Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2024 | Vrijdag 5 januari

Er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade.
Romeinen 3 vers 22 tot en met 24

“Allen hebben gezondigd”: dat is een regel zonder uitzondering. En niemand kan door eigen kracht en inspanning tot God terugkeren. Als Hij niets had ondernomen, was onze scheiding van Hem als gevolg van de zonden definitief.

God wil echter niet dat we als zondaars sterven. Hij vond een weg waarop Hij ons niet alleen alles kan vergeven, maar zelfs kan rechtvaardigen: vrijspreken van iedere schuld. Hoe is dat mogelijk?

“Om niet gerechtvaardigd worden door Zijn genade”, betekent dat God ons van iedere schuld bevrijdt, zonder dat wij daar iets voor hoeven of kunnen doen!

De grondslag waarop Hij zo kan handelen, is het kruis van Jezus Christus. Op grond van de offerdood van Zijn Zoon Die aan alle eisen van God heeft voldaan, kan God mensen begenadigen.

Wordt dit geschenk het deel van alle mensen? Nee! Dit heil wordt wel allen aangeboden, maar alleen wie gelooft, wordt gerechtvaardigd.

Het dagboek bestellen?