Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 4 augustus

Dit is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.
1 Timotheüs 2 vers 3 en 4

Bestaat er waarheid? In het leven van alledag horen we heel wat waarvan je op je klompen aanvoelt dat het fabeltjes of zelfs pertinente leugens zijn.

Filosofen beweren veelal dat er geen werkelijke, onveranderlijke waarheid is. Waarheid is volgens hen alleen wat op een bepaald moment nuttig is. De ‘waarheid’ van vandaag kan dus morgen een leugen zijn. Zo verdwalen we in een doolhof van meningen. Die tocht eindigt in de dikke duisternis van de onzekerheid.

Nog moeilijker wordt het als je luistert naar wat allerlei sekten zeggen over hemel en hel, leven en dood, God en mens.

Toch kun je achter de waarheid komen! Christus zei tegen de mensen die Hem volgden: “Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8 vers 31 en 32). Wie echt de waarheid wil weten over zichzelf en zijn toekomst, kan lezen wat de Bijbel, Gods Woord, daarover zegt!

Het dagboek bestellen?