Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 29 december

Wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. en wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn.
Markus 10 vers 43 en 44

Ieder heeft de wens in zich op één of andere manier belangrijk te zijn of ergens in uit te munten. Dat is aangeboren. Dat hoeft in zekere zin ook niet verkeerd te zijn, maar het is niet de weg naar het geluk. Je kunt pas werkelijk gelukkig worden als je ophoudt groot te willen zijn.

De discipelen van de Heere Jezus maakten er met elkaar ruzie over wie van hen wel de belangrijkste was. Nu, de Meester maakte het hun duidelijk: ware grootheid ligt in de bereidheid om de laagste plaats in te nemen en een dienstknecht te zijn.

De Schepper van het heelal kwam als Mens op aarde. Hij kwam niet om gediend te worden, hoewel Hij daar recht op had, maar om anderen te dienen en Zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Hij wilde in armoede leven, opdat wij rijk werden. Hij was bereid veracht en versmaad te worden, opdat wij door God aangenomen en verheerlijkt werden. Zijn dienst bereikte z’n hoogtepunt toen Hij aan het kruis leed en stierf voor onze zonden. Onze Heiland was Gods volmaakte Dienstknecht!

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.