Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 28 april

Bekeer u en geloof het Evangelie.
Markus 1 vers 15

Het evangelie is de blijde boodschap van vrede die God geeft aan vijandige mensen. Het is een goed bericht uit een ver land, onverwacht en onverdiend voor hen die het ontvangen: verzoening met God en vergeving van alle schuld.

Ja, God biedt die grote rijkdommen aan – en dat aan hen die ver van Hem en dood in zonden waren! Het evangelie is Gods boodschap van redding. Het spreekt over Zijn Zoon Die Hij voor Zijn vijanden in de dood heeft laten gaan.

De verlossing ís volbracht en een eeuwig heil ís bereid. Christus is na het volbrachte werk glorierijk opgestaan. Vanuit de hemel biedt Hij Zich nu aan als Redder. Hij is bereid en heeft de macht om de grootste zondaar aan te nemen en te redden. Deze hoeft zich alleen maar van harte te bekeren. Hij moet toegeven dat hij Gods rechtvaardig oordeel heeft verdiend. Als hij zich zó voor God wil buigen en in Christus gelooft, ontvangt hij het eeuwige heil! Hij wordt een kind van God.

Echt, dit is de heerlijkste boodschap voor ten ondergang gedoemde mensen!

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage