Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 22 december

Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen.
Jesaja 53 vers 2 en 3

Mensen zijn snel onder de indruk van een mooi gezicht of een sportieve en atletische gestalte. Voor de innerlijke schoonheid van de Heere Jezus Christus waren ze blind.

De liefde die Hij in alles liet zien, viel hen niet op. Aan de zorg die Hij besteedde aan vele zieken en mensen die verdriet hadden, gingen ze voorbij. Ze merkten niet eens dat Hij Zijn eten liet staan en Zijn nachtrust opofferde om goed te doen. Voor Zijn toewijding aan God hadden ze helemaal geen oog. Dat het Zijn grootste wens was om Hem te dienen en zo te leven dat Zijn Vader met welgevallen naar Hem kon kijken, dat stond zó ver van hen af dat ze het helemaal niet konden begrijpen.

Christus was veracht. Mensen vonden dat Hij het niet waard was om op de aarde te leven. ‘Weg met Hem! Aan het kruis!’ Er was hier geen plaats voor Hem. Hij verdroeg dat allemaal. En weet u, daardoor heeft Hij voor ons een plaats in de hemel bereid!

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.