Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 21 juli

Het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.
1 Korinthe 1 vers 18

Enkele honderden jaren na de zondvloed namen de mensen het besluit om een toren te bouwen, z├│ hoog dat de top tot in de hemel reikte. In hun hoogmoed wilden ze zich met God meten.

De toren kwam niet klaar, omdat God door de spraakverwarring ingreep. Tot dan spraken alle mensen dezelfde taal; sindsdien bestaan de talen. De gevolgen van dat oordeel dragen we nog steeds. Het grootste probleem onder mensen is dat zij de taal van God zo slecht begrijpen.

Heeft God duidelijker kunnen spreken dan door het kruis? Toch begrijpen velen het niet. Voor de Joden is het kruis een ergernis, ze storen zich er vreselijk aan. Alle andere volken vinden het kruis een dwaasheid.

Wie begrijpt de boodschap van God dat Hij door Zijn Zoon aan het kruis te laten sterven alle mensen wil redden en tot Zijn kinderen maken? De Heere Jezus nam dat lijden vrijwillig op Zich, omdat onze verlossing Hem na aan het hart lag. Laten we het goed begrijpen en nooit vergeten: Hij stierf ook voor mij!

Het dagboek bestellen?