Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 20 juli

De grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele
wereld misleidt.

Openbaring 12 vers 9

Langs Maarssenbroek loopt de A2. Vandaag twee jaar geleden werd daar in de berm een slang gevonden: een tijgerpython. Die kunnen zeven meter lang worden. Dit was een jonkie van een meter lengte. Het reptiel was erg agressief en bijterig. Waarschijnlijk was het beest gedumpt. Deskundigen van Reptielenopvang Zwanenburg namen hem mee.

Dé slang, dat is de duivel. Het lukte hem om Adam en Eva tot zondigen te verleiden. En sindsdien misleidt hij de hele mensheid. De dag komt dat hij geoordeeld wordt. Die dag komt ook voor iedereen die zich door hem heeft laten misleiden.

Ieder mens is zelf verantwoordelijk voor zijn doen en laten. Niemand kan zich erachter verschuilen: ‘Ja, maar de satan heeft me misleid’. Zoals Adam en Eva gestraft werden, zal ieder het oordeel ondergaan. Dat is gruwelijk, want het oordeel is de poel van vuur.

Alleen zij die in de Heere Jezus hebben geloofd, dat Hij ook voor hen is gestorven, zíj zijn in veiligheid. Hun zonden zijn vergeven. Zij zijn voor eeuwig behouden!

Het dagboek bestellen?