Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 20 oktober

Er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
Romeinen 3 vers 22 tot en met 24

U hoort toch ook bij hen die na de dood de heerlijkheid van de hemel willen binnengaan? De vraag is: Hoe komen we daar?

Kerkbezoek en andere religieuze activiteiten brengen de hemel geen millimeter dichterbij. Velen proberen het kwade in hun leven te overwinnen, en spannen zich in om goede werken te doen. Mensen bewonderen hen er misschien om, maar daardoor zal geen enkele zonde uitgedelgd kunnen worden. Zó komen we er dus niet. Hoe dan wel?

God is een Heiland–God; Hijzelf komt ons te hulp. Hij heeft Zijn eigen Zoon als Redder gezonden. God spreekt ieder die in de Heere Jezus gelooft, vrij van alle schuld. Hij heeft ál hun overtredingen en zonden op de Gekruisigde gelegd en Hem als Plaatsvervanger van zondaren daarvoor nietsontziend geoordeeld.

Zo heeft de Heere Jezus het mogelijk gemaakt dat wij het eeuwige heil zouden ontvangen. Daarvoor gaf Hij Zijn leven. Dít heeft voor ons de hemel geopend!

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage