Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 19 oktober

Wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede.
Romeinen 8 vers 28

De grootste pestuitbraken in Europa kwamen voor in de 14e eeuw. Daarbij kwam zeker een kwart van de bevolking om. Ook in de eeuwen daarna stak die ‘zwarte dood’ steeds weer de kop op. Het was een keerzijde van de bloeiende handel en scheepvaart. In 1604 brak de ziekte uit op het eiland Huisduinen. Na enkele weken waren er van de 1300 bewoners meer dan 800 aan bezweken. De toenmalige landsregering verklaarde: ‘Slechts één ding kan helpen: gebed en bekering op hoop dat God nog tot barmhartigheid bewogen zou worden’.

Het is heilzaam in alles Gods hand te zien. Hij bestuurt het hele heelal. Ook het wereldgebeuren. Eveneens ons persoonlijke leven. En omdat Hij liefde is, heeft Hij altijd het beste voor ons op het oog. Het is wel zaak dat te bedenken!

Als mensen zijn we geneigd bij alles wat gebeurt, direct onze maatregelen te nemen en bij te sturen. Zeker hebben we onze verantwoordelijkheid te doen wat we kunnen. Maar laten we onszelf steeds de vraag stellen: ‘Wat wil God mij hiermee zeggen? Wat wil Hij bij mij bereiken?’

Het dagboek bestellen?