Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 17 november

Wanneer Hij bedroefd heeft, zal Hij Zich ontfermen naar de grootheid van Zijn goedertierenheid. Want niet van harte verdrukt Hij en bedroeft Hij mensenkinderen.
Klaagliederen 3 vers 32 en 33

Ziek geworden en dat net nu in een tijd dat het zo ongelegen komt! Ook plotseling afhankelijk van anderen. Vrienden en bekenden zeggen dat je de moed erin moet houden, maar dat helpt ook al niet veel. Denkt u dat ziekte verloren tijd is? Zo is het niet. God heeft dat zo bestuurd en niet zonder bedoeling. Hij wil dat u erbij wint!

Misschien zegt u: ‘God? Dat mankeert er nog net aan. Als God werkelijk bestaat en liefde is, zou Hij me dan zo laten lijden?’

Het kan zijn dat Hij u door ziekte tot inkeer wil brengen. We moeten gered worden van de allerergste ziekte, namelijk van de zonde; en van het loon van de zonde, de dood.

God heeft een goede boodschap voor u. Als we onze zonden belijden, dan is Hij getrouw en rechtvaardig om ons die allemaal te vergeven. Als u dat doet, is uw ziekte géén verloren tijd. Dan hebt u gekregen wat niemand u ooit meer kan afnemen: vrede met God!

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.