Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 14 juli

Hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de grafspelonken en hij schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen.
Markus 5 vers 5

Wat is het een verschrikkelijke toestand als iemand zichzelf door zo’n innerlijke dwang schade toebrengt! De man werd door een duistere kracht beheerst. Een demonische macht had bezit van hem genomen en dreef hem steeds meer in de richting van de dood. Hij was niet in staat zichzelf daarvan te bevrijden.

De satan is de grote verleider. Hij is Gods tegenstander. En hij probeert te bereiken dat de mens zichzelf ruïneert door te zondigen. Verslaving aan alcohol en drugs is een duidelijk voorbeeld van zelfvernietiging. Zondigen verwondt echter ieder mens: de vrede in het hart en de ware vreugde worden verwoest. Elke zonde is immers een opstand tegen de Heilige en Rechtvaardige. Rebelleren tegen onze Schepper én innerlijk gelukkig zijn, dat gaat niet samen.

Hoe groot de macht van de duivel ook is, de macht van Christus is groter. Hij is de Verlosser, de Bevrijder. Wie zich in het geloof tot Hem wendt, wordt door Hem uit de klauwen van de satan gehaald. Hij wordt het eigendom van de liefdevolle Heiland!

Het dagboek bestellen?