Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 13 oktober

Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
Psalm 25 vers 15

David was zich ervan bewust dat zijn voeten in een net verstrikt dreigden te raken en hij zo ten val zou komen. Zijn ogen waren echter niet op dat net, niet op dat gevaar gevestigd. Hij wist dat dát hem niet zou helpen. Hij had zijn blikken op de Heere God gericht.

De satan spant vandaag nog steeds zijn netten om ons in de val te lokken. Ook voor ons is er slechts één mogelijkheid om daarvoor bewaard te blijven en niet te struikelen. Die bestaat daarin dat we op de Heere Jezus zien.

Hoe kunnen we dat, nu Hij in de hemel is? Door de Bijbel te lezen en Hem op iedere bladzijde daarvan te zien. En door wat we van Hem hebben gezien, in onze harten mee te dragen, de hele dag. Dán zijn onze ogen op Hem gericht!

Tot Zijn Persoon moeten we worden aangetrokken. Het overdenken van al Zijn heerlijke deugden geeft ons kracht. Bovendien geeft het ons licht hoe we moeten leven, welke beslissingen we moeten nemen. Ja, als we met onze ogen opzien tot Christus, zal Hij onze voeten bewaren.

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage