Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 12 oktober

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.
Mattheüs 11 vers 28

In het najaar van 2021 dook een walrus op in de Nederlandse wateren. Op 20 september werd het dier voor het eerst bij Schiermonnikoog gezien, daarna bij Harlingen. Eind oktober streek het neer in Den Helder, in de marinehaven. Een hele tijd was de onderzeeër Zr. Ms. Dolfijn z’n vaste rustplek. De boot uit 1993 hoort dan ook bij de zogenoemde Walrusklasse. Het grote zoogdier werd er met rust gelaten.

Rust – dat heeft iedereen nodig. Bovenal rust voor het geweten. Want dat klaagt mensen onophoudelijk aan: ‘Je hebt gezondigd, zó kun je voor God niet verschijnen!’

Wat moet je daaraan doen? Velen denken het te weten: zoveel mogelijk goede werken doen. Misschien neemt God je dan toch aan! Vergeet dat maar. God is heilig. Door alle goede werken van de hele wereld bij elkaar wordt niet één zonde weggedaan.

Nee, rust voor ons geweten krijgen we alleen bij de Heere Jezus. Híj heeft het werk volbracht waardoor zonden uitgedelgd kunnen worden: aan het kruis. Hij moest ervoor sterven. Hij geeft ware rust aan allen die tot Hem komen en zich aan Hem toevertrouwen.

Het dagboek bestellen?