Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 27 november

Daarom kan het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven.
Mattheüs 18 vers 23

Een automonteur zat wat om werk verlegen. Hij wist er wel wat op. Regelmatig knoeide hij wat aan auto’s die bij restaurants geparkeerd stonden. Als dan de eigenaren terugkwamen en de motor niet wilde starten, bood hij zijn diensten aan. Dat liep aardig, tot het bedrog ontdekt werd. Toen kwam de afrekening.

In de bekende gelijkenis waaruit de dagtekst stamt, moesten alle slaven voor de koning verschijnen om verantwoording af te leggen. Zo komt ieder mens op een dag voor zijn Schepper te staan. Hoe zal die afrekening uitpakken?

God laat duidelijk weten hoe Hij over de mensen denkt: ze hebben allemaal gezondigd. Er is er niet één die goed is. Allen hebben het oordeel verdiend. Wat moet het vreselijk zijn om als zondaar voor de heilige God te verschijnen! Het is ook mogelijk om daar als een gerechtvaardigd mens te staan. Als een mens die rechtvaardig gemáákt is. Dat gebeurt met ieder die Jezus Christus gelooft en zijn zonden belijdt. Omdat hij daar zonder zonde komt te staan, kan er helemaal geen veroordeling zijn. God heeft hem aangenomen!

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.