Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 9 februari

Het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
Lukas 2 vers 6 en 7

In Velp liep twee jaar geleden een vrouw over straat. Ze kreeg krampen. Twee agenten schoten te hulp. Ze brachten haar naar een tandartsenpraktijk vlakbij. Daar kon ze even gaan zitten. Voordat de ziekenwagen er was, had de bevalling plaatsgevonden – en dat, terwijl de vrouw niet eens wist dat er een baby onderweg was. De kleine Herman was wel te vroeg en moest in de couveuse, maar maakte het goed.

De Heere Jezus werd geboren toen de negen maanden voltooid waren, op de juiste tijd. Hij kwam bovenal op Gods tijd op aarde.

Pas nadat overduidelijk was aangetoond dat werkelijk niemand door het houden van de wet zijn eigen zaligheid zou kunnen verdienen, zond God Zijn Zoon. Christus werd geboren. Híj vervulde tijdens Zijn leven de wet. En in Zijn sterven onderging Hij het oordeel dat de wet over alle mensen velt. Nu worden alle mensen op grond van genade gered, als zij geloven in de Heere Jezus Christus!

Het dagboek bestellen?