Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 29 juni

U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na.
1 Timotheüs 6 vers 11

Het stadje South Lake Tahoe ligt langs de grens tussen de Amerikaanse staten Californië en Nevada. Sinds de zomer van 2021 hield een zwarte beer de gemoederen daar behoorlijk bezig. Hij liep tientallen huizen binnen, op zoek naar eten. Het dier was gek op pizza. Hij werd bekend als ‘Hank the Tank’. De gemiddelde zwarte beer weegt daar hooguit 135 kilogram, maar Hank groeide door tot 225 kilogram. Dat lukte hem niet door het eten van bessen en larven.

Het dier was nooit agressief, maar had geen angst meer voor mensen. Daarom werd het gevaarlijk en moest er een oplossing worden gezocht.

Het is nodig om gevaren te onderkennen. Vooral het gevaar van de zonde. En om de zonden te ontvluchten. Het klinkt misschien niet dapper, maar God roept ons op om te vluchten voor de zonde. We moeten juist de gerechtigheid en alle deugden van de Heere Jezus najagen. Door het geloof in Hem zijn ons alle zonden vergeven. Nu is het zaak om bang te zijn voor de zonde en de Heere Jezus werkelijk te volgen.

Het dagboek bestellen?