Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 7 november

Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest?
Handelingen 8 vers 30

Veel mensen zegt de Bijbel niets. Toch is hij voor alle mensen en worden allen aangesproken. Hij gaat diep in op onze problemen en de oorzaak ervan: de zonde. Gelukkig laat de Bijbel ons ook de uitweg zien: de Heere Jezus! Hij wil onze Geneesheer en Heiland zijn.

Omdat de Bijbel Gods Woord is, hangt het er helemaal van af hoe we lezen. We moeten dat oprecht, zonder vooroordelen doen. En we moeten het gelezene willen begrijpen en bereid zijn het op te volgen.

De Bijbel is geen roman, maar bevat de heilsboodschap van God aan alle mensen. Het is werkelijk een Testament. Zouden we niet luisteren, als God tegen ons spreekt?

De Bijbel is ook geen krant die je snel door kunt bladeren. De Bijbel moet je aandachtig lezen en je moet de tijd nemen om erover na te denken: Wat wil God hierdoor tegen mij zeggen?

De Bijbel is evenmin een verhaaltjesboek, maar brengt ons waarheden onder ogen die uitermate belangrijk zijn voor het hele leven en daarna!

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.