Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 26 december

Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3 vers 16

Door de zonde van de mensen is er een verwijdering ontstaan tussen de wereld en haar Schepper. Daarom verstopten Adam en Eva zich voor God.

De mensheid is zo in een grote nood terechtgekomen. Zelf kunnen we dat niet herstellen. Daarom moest God Zijn eigen Zoon zenden: Jezus Christus. Hij kwam daartoe op aarde.

De wereld is in duisternis en vol van zonde. Geweld, mishandeling, misdaad en oorlogen. Abortus en euthanasie, bij wet geregeld. Overspel en echtbreuk. Het loslaten van de scheppingsorde van man en vrouw, in ieder opzicht. Hoe kan het ooit weer goed komen?

Gelukkig heeft God voor een mogelijkheid gezorgd om weer in harmonie met Hem te kunnen leven: door het geloof in de Heere Jezus. Zó lief had Hij de mensen, dat Hij Zijn enige Zoon voor hen niet alleen geboren liet worden, maar bovenal liet sterven aan het kruis! Wat een God van liefde! Wat een Zaligmaker!

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.