Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 17 januari

Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
1 Johannes 5 vers 12

’t Is al vaak gebeurd dat mensen binnen de kortste keren van steenrijk straatarm werden. Door inflatie, oorlogen, natuurrampen, diefstal of verkeerd beheer kan rijkdom razendsnel verdampen.

Heersers hebben hun eigen rijken zien ondergaan. Dictators die onbeperkte macht dachten te hebben en voor wie iedereen beefde, werden afgezet en verloren daarbij vaak zelfs het leven.

Hoeveel topsporters zijn niet bejubeld – en werden niet veel later vergeten of zelfs verguisd?

Er blijkt maar weinig zeker en van blijvende waarde te zijn!

Voor de belangrijkste dingen in het leven bestaat gelukkig wél vastigheid. De woorden van de apostel Johannes zijn zó eenvoudig, maar stralen een geweldige zekerheid uit: wie de Zoon van God heeft, wie in Hem gelooft, die heeft het eeuwige leven!

Geen enkele macht zou ons dat leven kunnen ontroven. God heeft het ons gegeven; wie zou daaraan dan iets kunnen veranderen? Wie zou sterker zijn dan Hij, de Almachtige?

Het dagboek bestellen?