Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 31 juli

Jozef ging zijn broers achterna en trof hen aan bij Dothan. Zij zagen hem al van ver; en nog voor hij in hun nabijheid gekomen was, beraamden zij een listig plan tegen hem om hem te doden.
Genesis 37 vers 17 en 18

Jozef en zijn geschiedenis vormen een indrukwekkend beeld van de Heere Jezus. Jakob hield veel van zijn zoon. Toch stuurde hij hem weg, omdat hij wilde weten hoe het met zijn andere zonen en de kudden ging. Toen Jozef z’n broers eindelijk had gevonden, was hij allesbehalve welkom. In hun grote haat doodden ze hem zelfs bijna.

De Zoon van God kwam als Mens op aarde. God stuurde Hem uit liefde tot Zijn schepselen. Hij moest Zich om hen bekommeren en deelnemen aan hun nood waarin ze door hun zonden terecht waren gekomen. Van het begin af stonden de mensen de Heere Jezus naar het leven. Herodes wilde Hem vermoorden toen Hij nog een Kind was. Zijn stadsgenoten wilden Hem van de berg naar beneden gooien. Meerdere keren stonden Zijn luisteraars op het punt Hem te stenigen.

Door de tussenkomst van Ruben werd verhinderd dat Jozef werd gedood. De Heere Jezus moest echter aan het kruis sterven. Hij werd wél door de mensen vermoord.

Het dagboek bestellen?