Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 20 maart

Christus Jezus (…) heeft Zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen.
Filippi 2 vers 7

Hoe diep heeft de Heere Jezus Zich vernederd toen Hij op aarde kwam om aan het kruis te sterven! Hij heeft Zichzelf ontledigd.

Terwijl Hij oneindig rijk was, werd Hij onnoemelijk arm. Hij kon niet ophouden God te zijn, maar toen Hij als Mens op aarde leefde, verborg Hij Zijn heerlijkheid. De Schepper nam de nederigste plaats  in door als Mens in Zijn eigen schepping te komen en onder ons te wonen.

Vrijwillig wilde Hij Knecht zijn. Hij Die maar te bevelen had, wilde gehoorzaam zijn. Zijn hele leven was aan God gewijd. Hij kwam om niets anders dan Gods wil te doen.

Hoe diende Hij op deze weg van gehoorzaamheid als Gods Knecht de mensen! In al hun behoeften voorzag Hij. Hij dacht niet aan Zichzelf, maar enkel aan anderen. Met wat een geduld en medelijden benaderde Hij Zijn medemensen!

Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Dat is onze Heere en Heiland!

 

Het dagboek bestellen?