Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zondag 13 maart

Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. en toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.
Lukas 23 vers 46

De Heere Jezus zei in Johannes 10 vers 18: “Ik heb macht het [leven] te geven, en heb macht het opnieuw te nemen”. Nu maakte Hij gebruik van die macht. Hij stierf niet zoals iemand die z’n laatste adem uitblaast. Hij bezat nog Zijn volle kracht; daarom kon Hij met luide stem roepen.

De Vaderhanden zijn tegengesteld aan die van de mensen waarvan de Heere Jezus eerder gezegd had: “De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen” (Lukas 9 vers 44). Onbarmhartig zijn deze handen met Hem omgegaan! Nu neemt de Vader Hem in Zijn handen, in Zijn trouwe bewaring. De stervende Verlosser ziet Zijn geest als een kostbaar bezit dat Hij aan de zorg van de Vader toevertrouwt.

“De Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen” (Lukas 9 vers 58). Maar nu, ná het volbrachte werk, kan Hij Zijn hoofd buigen en neerleggen, kan Hij rusten.

Geloofd en geprezen zij onze dierbare en geliefde Heere voor dit Goddelijke en grote werk!

 

Het dagboek bestellen?