Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Maandag 14 maart

Absalom stuitte op de manschappen van David, terwijl Absalom op een muildier reed. Toen het muildier onder de dichte takken van een grote eik kwam, kwam zijn hoofd vast te zitten in de takken van de eik.
2 Samuël 18 vers 9

De 26-jarige John Jones studeerde geneeskunde. Hij daalde met zijn broer af in de grot Nutty Putty. Die ligt in de Amerikaanse staat Utah. John bleef met zijn hoofd naar beneden vastzitten in een nauwe spleet van 25 bij 45 centimeter. Zijn broer probeerde hem los te krijgen. Er werd ook een grootscheepse reddingsoperatie in gang gezet. Tevergeefs. Na 28 uur overleed hij. De onderaardse grot werd zijn graf.

Alle mensen zitten van nature vast in het net van de zonde. Ze kunnen zich er zelf niet uit bevrijden. Net als bij Absalom en John, wordt dat hun dood. Ja, en daarna het eeuwige oordeel.

Wie zou hen van de zonde kunnen bevrijden? Geen hulpdiensten, ook niet de beste arts. Alleen de Heere Jezus Christus verlost van zonden! Dat kan Hij alleen, omdat Hij aan het kruis Zelf onze zonden op Zich heeft genomen en het oordeel erover heeft gedragen. Wie nu in Hem gelooft en zich tot God bekeert, ontvangt volle bevrijding en het eeuwige leven.

 

Het dagboek bestellen?