Het Rechte Spoor – 2022 | Zaterdag 8 januari

Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen.
1 Petrus 3 vers 18

In juli 1999 begonnen bij Terneuzen twee speciaal ontworpen boormachines te draaien. Ze hadden elk een doorsnede van ruim elf meter. Ze boorden twee lange gaten onder de Westerschelde door. In januari 2002 kwamen ze op Zuid-Beveland weer boven. De beide tunnelbuizen zijn 6,6 kilometer lang. Het diepste punt ligt maar liefst zestig meter onder de zeespiegel. Naar de vaste verbinding was lang uitgezien.

Om de verbinding tussen de mens en God te leggen, was heel wat meer nodig. Daarvoor moest de Heere Jezus Christus, Gods eigen Zoon, aan het kruis sterven.

We waren van God gescheiden geraakt door onze zonden. Omdat God heilig is, kan Hij met zondaars niet in verbinding staan. Toch ging Zijn liefde naar ons uit. Daarom zond Hij Zijn Zoon. De Heere Jezus ging naar het kruis. Daar droeg Hij de zonden. Hij onderging het oordeel erover. Zo ging Hij, de Rechtvaardige, in de dood. Dat deed Hij om zondige mensen zoals wij te verlossen. Zo wordt ieder die in Hem gelooft, tot God gebracht, ja, wordt zelfs Zijn kind!

 

Het dagboek bestellen?