Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Zaterdag 1 oktober

Wij weten dat de wet goed is, als men die wettig gebruikt, en als men dit weet: dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars.
1 Timotheüs 1 vers 8 en 9

Een man uit het Vlaamse Kaprijke reed met zijn BMW naar Eeklo, zó snel dat de politie hem aanhield. Hij wees op de vrouw naast hem. Die stond op het punt om te bevallen. Hij vroeg én kreeg een geleide naar het ziekenhuis. Terwijl zij beviel, werden zijn papieren bekeken: de auto was niet verzekerd en zijn tijdelijk rijbewijs vervallen. De kersverse vader kon te voet naar huis. Hem wachtte een gepeperde rekening.

Je moet je zaken op orde hebben. Zo eenvoudig is het. Wie zich niet aan de wet houdt, kan gepakt worden. De vraag is niet of je het eens bent met de wetten van de overheid. Op overtreding staat gewoon straf.

Het gaat er niet om of wij instemmen met Gods eisen aan de mens, maar we moeten eraan voldoen. Hij legt ze simpelweg op. Het probleem is: wij kúnnen er niet aan voldoen, omdat we zondaars zijn. Daarom heeft de Heere Jezus voor een oplossing gezorgd. Door Zijn kruis is een einde gekomen aan alle pogingen om door het houden van de wet zelf gerechtigheid te verdienen.

Het dagboek bestellen?