Het Rechte Spoor – 2022 | Woensdag 26 januari

Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef.
Numeri 21 vers 9

Gif kan in een heel kleine hoeveelheid fatale gevolgen hebben. Als je net zoveel arsenicum hebt als een muntje van 10 eurocent weegt, kun je 25 mensen doden. Dat geldt ook voor cyanide. Als het strychnine is, kan dat zelfs voor 50 mensen de dood betekenen. Het opmerkelijke van gif is, dat het ook als medicijn gebruikt wordt – uiteraard met de allergrootste voorzichtigheid.

Toen de Israëlieten in de woestijn tegen God in opstand kwamen en het manna, dat brood uit de hemel, in het zand trapten, zaaiden gifslangen dood en verderf. Dat was verdiend!

Uit genade gaf God een ‘tegengif’. De koperen slang op de stok spreekt van de Heere Jezus Christus, hangend aan het kruis. Wie zich in het geloof tot Hem wendt en om genade smeekt, wordt gered. Als iemand God zijn zonden belijdt, worden ze hem vergeven. Zo iemand ontvangt het eeuwige leven. Ook al moet iemand toch nog overlijden, dat leven wordt ook daardoor niet aangetast!

 

Het dagboek bestellen?