Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2022 | Woensdag 25 mei

Ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.
Openbaring 21 vers 2

In 1703 stichtte tsaar Peter de Grote de stad SintPetersburg. De Zwitserse architect Domenico Trezzini werd stadsbouwmeester. Hij was een aanhanger van de Hollandse bouwstijl. Dat viel in de smaak van de tsaar die enige tijd in Zaandam had gewoond en op een scheepswerf gewerkt. Sint-Petersburg deed dan ook denken aan een Nederlandse stad. In 1725 werd het zelfs de hoofdstad van het Russische rijk.

De heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, is een voorstelling van de gemeente. Daarom ook de vergelijking met een bruid die voor haar man versierd is. De gemeente is immers de bruid van Christus.

De Heere Jezus Christus is de Bruidegom. De bruid is voor Hem sierlijk gemaakt. Leven we nu al zo? Is het ons verlangen om Hem te behagen?

Gods gemeente is tegelijk een stad, heilig en nieuw. Christus bouwt die stad zoals Híj het wenst. Hij is de Bouwmeester. In alle dingen mogen we ons onderwerpen aan Zijn plannen. Daarop rust zegen!

 

Het dagboek bestellen?